Utskriftsvennlig versjon

Periodiseringsprinsipper

Se Riksarkivarens Rapporter og retningslinjer 19 Veiledning i periodisering av offentlige arkiver kapittel 2.8.

I Tjeldsund kommune har vi følgende periodiseringsprinsipper for de ulike arkivdelene:

Saksarkiv - Periodiseres hvert 4 år - kommunestyreperioden
Byggesaksarkiv - Settes bort etter behov for plass i bygningsarkiv
Eiendomsarkiv - Settes bort årlig når alle årets saker er ferdig
Personalarkiv - Tas ut av aktivt arkiv når annsettelsesforhold opphører
Elevarkiv - Settes bort når eleven avslutter grunnskolen

I Tjeldsund igjenfinnes alle saker i papirbasert saksarkiv i den perioden saken startet.

Laster...