Fagsystem, databaser og registre

Her er tatt med fagsystemer som benyttes til saksbehandling hvor det produseres arkivstoff - papirbasert eller elektronisk.

Datasystemer for kart, oppmåling og eiendomsopplysninger ansees som arbeidsredskap som ikke direkte produserer dokumenter til arkiv og er ikke nærmere beskrevet.

ET-samarbeidet avstedkommer at Evenes kommune ansees som arkivskaper vedr. fagsystemene innenfor økonomi, lønn og skatt. Disse systemene er derfor ikke tatt med i oversikten for Tjeldsund kommune.

Laster...