Utskriftsvennlig versjon

Privatarkiv

Av privat arkivstoff blir følgende oppbevart i kommunale arkivlokaler:

- Tjeldsund kommunale forening 1982 - 2005 Ingen avleveringslister - usortert i arkivbokser og permer på fjernarkivet.

- Kongsvik vann og kloakkverk perioden 1962 - 1995 (til kommunal overtakelse) usortert mellomarkiv.

- 5 stk Gravprotokoller 1980 - 1997 for kirkegårdene i Tjeldsund fjernarkiv reol G

- Protokoll Hol sanitetsforening 1944-1964 fjernarkiv reol A

I tillegg er det ved AiN deponert under Tjeldsund kommune en serie fra Tjeldsund senterparti 1991 - 1998.

Laster...