Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering - fullført

Politisk organisasjonskart for Alstahaug kommune: https://www.alstahaug.kommune.no/politikk.178608.no.html

I dette kapitlet og de neste kapitlene under Organisering/ansvar skal en beskrive hvordan virksomheten er organisert administrativt, arkivmessig og politisk. En skal her også beskrive hvor det arkivfaglige ansvaret ligger i organisasjonen. Den skal fungere som en naturlig innfallsport til planen, ved at en til enhver tid skildrer "terrenget" i virksomheten.

Politisk organisering

Politisk organisasjonskart

Laster...