Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering - fullført

Administrasjonssjefen er øverste leder for administrasjonen i Alstahaug kommune.

Kommuneloven, kapittel 4, omhandler rådmannens ansvar og myndighetsområder.

Lenker til mer informasjon:
Kommunelovens kap. 4
Administrasjon av Alstahaug kommune, organisasjonskart med mer

Laster...