Utskriftsvennlig versjon

Lover og forskrifter

En rekke lover og forskrifter har innvirkning på arkivarbeidet. De mest sentrale er listet opp her:

Arkivloven

Forskrift om offentlege arkiv

eForvaltningsforskriften

Offentleglova 

Forvaltningsloven

GDPR

Kommuneloven

Laster...