Utskriftsvennlig versjon

Formål, målsetting og mandat

Formål med arkivplanen og målsetting i Alstahaug kommune for perioden fra og med 01.01.2019.

Arkivplanen skal dokumentere arkivorganisasjonen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Alstahaug kommune.

Personer som forvalter arkivet skal arbeide etter følgende målsettingen:

  • Arkivet skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn.
  • Arkivet skal være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være mål for kvalitetssikring.
  • Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden.

Verdenserklæringen om arkiv: http://www.arkivarforeningen.no/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/UDA-Nynorsk-endelig-versjon-kopi.pdf

Planen er vedtatt i kommunestyret dd.mm.åååå under sak ..../......... (eller av rådmannen, dato....se mandatet).

Laster...