Arkivplan - Sørfold kommune

medium Sentrum i Sørfold badet i sommersol, mellom steile Sisotinnen og Straumenklumpen, der ferskvann og saltvann møtes.

Hovedmål

 " Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeid".

Sørfold kommune har som hovedmål å innføre et digitalt saksarkiv i 1-4 2012.