Glemt Passord?

Selskaper

Kommunens eierskapsmelding fra 2017 gir fyldig informasjon og oversikt over selskaper.   

Dokumentasjonsplikt for de ulike selskapene reguleres av offentleglova. Se vedlagt presentasjon.

.

Du finner mer opplysninger om arkivordning for de ulike selskapene i vedlagte dokument