Arkivplan for Kristiansand kommune

Torvet

 

Arkivplanens formål er kvalitetssikring av alle arkivfunksjonene i kommunen. Bestemmelsene i arkivforskriften ligger til grunn for planen.

Planen viser kommunens organisering og ansvar for arkivtjenesten, overordnede lover og regler samt kommunens rutiner for journalføring og arkivarbeid generelt.  Også rutiner for saksbehandling i elektroniske arkivsystemer framgår av planen. Arkivplanen inneholder oversikt over ulike arkivserier, om vår depot-ordning og annet regleverk for fagområdet.

Arkivplanen er vedtatt av rådmannens ledergruppe i møte 10.03.2015. Planen vil fortløpende bli oppdatert ved endringer.

Nupen

     

Bystrand

Hurtigoppslag - brukerveiledning i P360 for saksbehandlere

Hurtigoppslag - rutinehåndbok for saksbehandlere

Hurtigoppslag - rutinehåndbok for arkivarer

Hurtigoppslag - brukerveiledninger til arkivsystem for øvrig

Posebyen