Utskriftsvennlig versjon

Ved systemsvikt

Dersom sak/arkivsystemet er ute av drift i en kort periode (1-2 virkedager) skal journalføringen utsettes til driften kommer i gang. Det blir ikke fordelt post unntatt i spesielle tilfeller. Hvis papirbasert saksmappe foreligger kan denne lånes ut til saksbehandler på forespørsel. Det skal føres utlånskort og egen utlånsliste.

Dersom sak/arkivsystemet er ute av drift over en lengre periode (mer enn 2 virkedager) skal det foretas provisorisk journalføring i egen papirbasert journal. Den papirbaserte arkivdanningen journalføres og skannes i ESA så snart systemet er tilbake i drift.

Laster...