Glemt Passord?

Kvalitetskontroll av Visma Samhandling Arkiv - Arkivkjerner

Formål

Rutinen skal sikre felles rutiner for oppfølging og kvalitetssikring av arkivkjernen VSA - visma samhandling arkiv.

Omfang/Virkeområde

VSA benyttes av følgende fagsystem:

  • Visma Flyktning
  • Visma Velferd

Ansvar

Enhetsleder har ansvar for postføring, saksbehandling og ferdigstilling av saker. .

Arkiv er ansvarlig for overordnet kvalitetssikring av innholdet i arkivkjernen.

Aktivitet/beskrivelse

Ved integrasjon mot nytt fagsystem kontrolleres arkivkjernen ukentlig.

Etter en innkjøringsperiode på ca tre måneder kan arkivkjernen kontrolleres sjeldnere, men minimum kvartalsvis. Det er arkivleders ansvar at kontrollen blir utført.