Utskriftsvennlig versjon

Interkommunale samarbeid (Ny kommunelov: Kommunalt oppgavefellesskap)

PPT Ytre Helgeland er en pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna.
PPT Ytre Helgeland er en råd og veiledningstjeneste for førskolebarn, grunnskoleelever, og oppfølging av skoletilbudet for voksne med særskilte behov.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste er etter loven kommunens/ fylkeskommunens sentrale sakkyndige organ og er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6.

https://www.alstahaug.kommune.no/ppt.415341.no.html

Barnevern https://www.leirfjord.kommune.no/?cat=182251

Kulturskolen for Alstahaug og Leirfjord

Tverrfaglig opplæringskontor ytre Helgeland http://www.toyh.no/?side=hjem

Laster...