Glemt Passord?

Administrativ organisering

Administrasjonssjefen er øverste leder for administrasjonen i Alstahaug kommune. Ny tittel i forb med ikrafttredelse ny kommunelov _ kommunedirektør eller rådmann

Kommuneloven, kapittel 4, omhandler rådmannens ansvar og myndighetsområder. Revider ved ny kommunelov § 13-1

Lenker til mer informasjon:
Kommunelovens kap. 4 Ny lov: Fjerde del, kap. 13

Administrasjon av Alstahaug kommune, organisasjonskart med mer

Sjekk denne: https://www.arkivverket.no/sok?q=Alstahaug+kommune