Glemt Passord?

Formål, målsetting og mandat

Formål med arkivplanen og målsetting i Alstahaug kommune for perioden fra og med 01.01.2019:

Arkivplanen skal dokumentere arkivorganisasjonen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Alstahaug kommune.

Personer som forvalter arkivet skal arbeide etter følgende målsettingen:

  • Arkivet skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn.
  • Arkivet skal være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være mål for kvalitetssikring.
  • Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden.

I Verdenserklæringen om arkiv heter det:

Arkiver dokumenterer beslutninger, handlinger og minner. Arkiver er en unik og uerstattelig arv som overføres fra generasjon  til  generasjon. Arkiver forvaltes fra de blir til, for å bevare deres verdi og meningsinnhold. De er autoritative informasjonskilder som understøtter pålitelige og transparente administrative prosesser. De spiller en vesentlig rolle i samfunnsutviklingen ved at de sikrer og bidrar til individets og fellesskapets hukommelse. Åpen tilgang til arkiver beriker kunnskapen om samfunnet, fremmer demokrati, beskytter innbyggernes rettigheter og bedrer livskvaliteten.

Arkivplanen for Alstahaug kommune er vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå under sak ..../......... (eller av rådmannen, dato....se mandatet).