Glemt Passord?

Arkivdeler

I Alstahaug kommune har vi sentralisert våre arkivtjenester og fører posten i et felles fullelektronisk sak-/arkivsystem for alle enheter.  

Vi har følgende arkivdeler som skal følge spesielle regler for registrering:

ELEV - elevarkiv ordnet etter objektkode (for- og etternavn)

EMNE 17 -saksarkiv ordnet etter k-koder (arkivnøkkel)

GBNR - Gårds- og bruksnummerarkiv

KIRKE- Alstahaug kirkelig fellesråd (arkivnøkkel for kirkelig fellesråd)

PERS - Personalarkiv ordnet etter objektkode

PERSKRK - personalarkiv (for kirkelig fellesråd) ordnet etter objektkode

PNR - Prosjektarkiv relatert til økonomisystem

RNR - Reguleringsplaner/planident

De sensitive sosial-, helse-, og barnevernsregistrene følger egne regler og registreres i egne system.