Glemt Passord?

Kommunale oppgavefellesskap - tjenestesamarbeid - kjernefunksjoner

08/939Navn

Type samarbeid

Kl-§

Saksnr. i ESA

Felles legevakt Alstahaug og Leirfjord

Vertskommunesamarbeid

§ 20

 

Kulturskolen for Alstahaug og Leirfjord

Vertskommunesamarbeid

§ 20

 

Felles økonomifunksjoner - skatteoppkrever/lønn/fakturamottak/økonomi

Vertskommunesamarbeid

§ 20

 

HALD IKT

Vertskommunesamarbeid

§ 20

 

HALD Kreftkoordinator

Vertskommunesamarbeid

§ 20

15/1811 

Geodatasamarbeid HALD

Vertskommunesamarbeid

§ 20

09/457   

Strategisk næringsplan HALD og Vefsn

Vertskommunesamarbeid

§ 20

14/528   

Kystplan Helgeland

Vertskommunesamarbeid

§ 20

13/1329 

Sceneinstruktør Helgeland

Vertskommunesamarbeid

§ 19

10/611   

Skjærgårdsbiblioteket

Vertskommunesamarbeid

   

Ytre Helgeland Brann og Redning

Vertskommunesamarbeid

§ 20

 

RKK Ytre Helgeland KF

Kommunalt oppgavefellesskap

§ 19

13/2460  

PPT Ytre Helgeland

Kommunalt oppgavefellesskap

§ 19

07/992     

Barnevernstjenesten Ytre Helgeland

Kommunalt oppgavefellesskap

§ 19

16/607     

Interkommunalt Arkiv IKAN

Kommunalt oppgavefellesskap

§ 19

 

Helgeland Reiseliv

Kommunalt oppgavefellesskap

§ 19

15/248

Helgeland Havn KF

Kommunalt oppgavefellesskap

§ 19

10/2965

Helgeland Friluftsråd

Kommunalt oppgavefellesskap

§ 19 

12/1842

Helgeland Krisesenter

Kommunalt oppgavefellesskap

§ 19

 

Sør-Helgeland Miljøverk IKS (Shmil)

Kommunalt oppgavefellesskap

§ 19

 

Samordnet innkjøp i Nordland (SIIN)

Kommunalt oppgavefellesskap

§ 19

16/1033

Petter Dass Eiendom KF

Kommunalt oppgavefellesskap

§ 19

04/2025

Helgeland Interkommunalt politisk råd

Politisk råd

§ 18

 

SEKON - Sekretariatskontoret for kontrollutvalgene på Sør- og Ytre Helgeland

     

Helgeland Kraft AS

     

Sentrum Næringshage AS

   

08/939

Driv Karriere AS (Rana Produkter AS)

     

Sandnessjøen Fjernvarme AS

     

Personvernombud Alstahaug, Leirfjord og Dønna