Glemt Passord?

Periodiske rutiner

Periodisering er å dele opp et arkiv i tidsperioder, slik at de eldste og minst aktuelle dokumentene kan tas ut av arkivet. På denne måten blir det frigjort plass, og det blir enklere å finne fram i det nyeste og viktigste materialet.

Et arkiv er gjerne delt opp i arkivdeler, og hver arkivdel kan periodiser for seg. Periodeskillet kan med fordel gjøres ved årsskiftet.

Arkivdeler som er objektordnet, for eksempel personalmapper som er klasserte på navn eller fødselsnummer, eller bygningsarkiv som er klasserte på gards- og bruksnummer, behøver kanskje ikke periodiseres i det hele tatt. Alternativt kan de sakene som har blitt uaktuelle tas ut og flyttes til en egen arkivdel.

https://www.arkivverket.no/for-arkiveiere/periodisering